Bruger- pårørenderåd

Hvad arbejder vores bruger- pårørenderåd med.

Til repræsentation for beboere og deres pårørende er der et valgt bruger- pårørenderåd i hver ende af huset. Der er valg til rådet i lige år. Rådets opgaver er at medvirke til gensidig information af generel karakter, og drøftelser af dagligdagen i bo- grupperne. Dette gøres for at skabe åbenhed og tillid, og for at sikre det gode samarbejde.

Vi tilstræber at få sammensat rådet så bredt som muligt, så der er repræsentation fra flere bo- grupper. Rådet mødes 1 gang i kvartalet, samt efter behov.  Bruger- og pårørenderådet fastlægger selv mødernes indhold og dagsordenen bliver til i et samarbejde. Bruger- og pårørenderådet har 7 medlemmer, 4 brugere eller pårørende, 2 medarbejderrepræsentanter samt den daglige leder for plejecentret.

Bruger- og pårørenderådets opgave er derfor at skabe debat om forholdene i bo- grupperne på plejecentret blandt andet med henblik på,

  • at inspirere til udvikling af tilbuddene til beboerne
  • at afstemme gensidige forventninger mellem brugerne, pårørende og ledelse
  • at indgå i en løbende evaluering af plejecentret i forhold til tilsynsrapporter

En gang årligt mødes bruger- pårørenderådet med det politiske udvalg til dialogmøde, samt til høring i forbindelse med budgetlægning.

 

 

 

 

Siden er sidst ændret: 25-04-2024 Til top