Besøgende

Kære pårørende.

 

Du er meget velkommen til at komme og besøge din kære på Plejecentret Christians Have.

 

Normalt er der på Christians Have fri besøgstid både inde og ude.

Under Corona epidemien er der, iht. Sundhedsstyrelsens retningslinier, imidlertid lukket for besøgende indendørs. Besøg foregår derfor udendørs og med 2 meters afstand mellem dig som pårørende og din kære.

Det er en rigtig svær situation for alle, og vi ved, I savner jeres kære- og jeres kære savner jer. VI har heldigvis ikke Corona-smitte på Plejecentret, hverken hos beboere eller personale- og sådan skulle det meget gerne fortsætte.

 

For at kunne passe så godt som muligt på beboerne henholder vi os til Sundhedsstyrelsens retningslinier. Da ældre bosat på plejecentre er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved Corona-virus, skal der til beboerne fortsat holdes 2 meters afstand, selvom I i andre sammenhænge må omgås med kun 1 meters afstand.

 

Vi hjælper meget gerne vores beboere ud til besøgene og til dette har vi brug for, at I som pårørende aftaler med personalet, hvornår I kommer.

For at undgå for mange besøgende ad gangen, er der i hver bogruppe særlige besøgstider. Dette for at sikre, at der altid kan holdes den fornødne afstand, både mellem beboerne og mellem jer som besøgende.

 

Besøg foregår ’henover hækken/hegnet’, og der er opsat sprit til fri afbenyttelse. Brug gerne af denne –også selvom I jo ikke er i fysisk kontakt med jeres kære.

 

Vi glæder os alle over jeres besøg og ikke mindst til igen at kunne byde jer velkommen indendøre – når Sundhedsstyrelsen anbefaler dette.

Siden er sidst ændret: 15-05-2020 Til top